Connecting Art and Vocational Education

Erhvervsuddannelserne bruger kunstmuseet – og vender tilbage igen og igen!

I de sidste to år har Brandts samarbejdet med en række uddannelsesinstitutioner og drøftet hvordan kunstmuseet kan spille en vigtig rolle – også i de faglige uddannelser. I dag indgår besøg på Brandts i flere af skolernes årsplan. Tømrer- og malerlærlinge fra Syddansk Erhvervsskole deltager i en række 3-timers workshops, der er udviklet i et samarbejde mellem underviserne på Brandts og lærerne på erhvervsskolerne. Ligeledes finder elever fra både social og sundheds- og pædagogassistentuddannelsen vej til museet, og deres undervisere ser i dag museet som en vigtig læringsressource. Flere produktionsskoler er kommet med konkrete ønsker, som museet let kunne imødekomme.

Der ligger dog et solidt benarbejde fra museets side og en stor velvilje og entusiasme hos en række undervisere bag de resultater, vi i dag kan glæde os over. Målet er mere langvarige partnerskaber, som sikrer en løbende udvikling af museets undervisning i forhold til de behov lærerne og de studerende har. I en 3-årig periode har vi arbejdet med projektet under navnet CAVE- Connecting Art and Vocational Education med støtte fra Kulturstyrelsen.

Og hvad handler museumsbesøget om? Hvad er der på spil? Malerlærlingene går i dybden med kunstværkerne i samlingen og får arbejdet med farver og komposition (læs mere her). Tømrerlærlingene kaster sig over arkitektur (læs mere her) og skitsearbejde og får styr på udstillingsdesign. SOSU-eleverne arbejder med portræt/selfies og sociale medier (læs mere her) og produktionsskolerne elsker forløbet ”Kunst og andre løgnehistorier”, hvor dramaøvelser fører til fantastiske fortællinger om kunstværker (læs mere her). Her lærer de, hvad der skal til for at nogen virkelig hører efter hvad man siger!

På vores hjemmeside kan underviserne finde beskrivelser af forløb, dels faste tilbud, dels workshops koblet til særudstillinger. De dækker mange klassetrin og uddannelser. Det særlige ved CAVE- samarbejdet er den planlægning, der ligger forud for besøget. I den fase afstemmer vi forventninger og får viden om eleverne og skolernes behov. Vores undervisere definerer museet som en særlig læringsarena og fremhæver det særlige en museumsoplevelse skal byde på. Det autentiske, fordybelse, at eleverne føler sig anerkendt og deltager i dialogen om kunsten eller det tema, vi arbejder med.
Enhver workshop indeholder en konkret praktisk opgave, som eleverne skal gennemføre og fremlægge. Her kan vi opleve mirakler – sløve bliver aktive, tavse får tale, eleverne har suget viden til sig og deler den med klassen. De er ofte overraskede over mødet med museet og ikke mindst at vi præsenter Brandts som deres sted, også.

I skrivende stund evaluerer vi hvilket udbytte skoler og elever har haft af samarbejdet.
I projektet har vi fået brugere ind, som ikke tidligere har besøgt Brandts. Vi glæder os over at Brandts er et museum, der tager godt imod et skeptisk ikke museumsvant publikum og vi arbejder på at gøre huset relevant, – også ud over læringsforløbet. Evalueringen vil give os mulighed for at forbedre rammer og indhold i museumsbesøget.
Ikke mindst partnerskaberne byder på en række udfordringer. Også her vil evalueringen se på styrker og svagheder i de former vi hidtil har arbejdet med. Dernæst er vi klar til at dele ud af vores er erfaringer med partnerskaber og brugerinddragelse i vores udviklingsarbejde. Og vi er klar til at bruge formen og etablere lærerige partnerskaber med dagtilbud såvel som folkeskoler.

Kontakt os endelig med spørgsmål og interesse for at indgå i fremtidige partnerskaber.

Som en del af vores vidensdeling og ønske om at indgå i diskussioner omkring brugerinddragelse har vi netop publiceret en artikel i “Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift” (Læs artiklen fra s. 98 – 115 her)