Dagtilbud på kunstmuseet

Partnerskaber

To daginstitutioner (by- og landdistrikt, Vollsmose i Odense og Assens kommune) har indgået partnerskaber med Brandts. 16 børnegrupper deltager over en to-årig periode sammen med pædagoger, pædagogisk konsulent og institutionsledere. Vi udvikler samarbejdsrelationen mellem pædagog og museumsformidler til at være en del af vores metode og rutine i forhold til museets tilbud til daginstitutioner generelt, og vi har øget vores kapacitet på dette område.

Udvikling af børnenes kreativitet fordrer rammer, sociale kompetencer og færdigheder. Dertil en undersøgende tilgang til at opleve, fortolke og skabe mening. Kunstnere, pædagoger og formidlere fungerer som rollemodeller i læringsprocessen.

Projektet modtager støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen