Kunst og andre løgnhistorier

permanent Undervisningsforløb med tilhørende workshop i dramaøvelser og kunstformidling

Varighed: 3 timer
Pris: 750,- pr. hold (maks 25 elever)
Booking: 2753 7092  
Aldersgruppe: 7. – 10. klasse, FGU, SOSU, gymnasier, ungdoms-, erhvervs- og videregående uddannelser
Sprog: Dansk, engelsk og tysk

Hvordan formidler man sådan, at publikum virkelig lytter efter, hvad man siger? Hvordan er formidlerens stemmeføring og kropsholdning? I et undervisningsforløb med temaet ”Kunst og andre løgnhistorier” er vores fokus god og gribende formidling. Det gør vi ved først at se en af husets relevante udstillinger, hvor vi både skal lære om kunsten, men samtidig have for øje hvordan formidleren fra Brandts klarer opgaven. Derefter skal vi i vores undervisningslokale arbejde med dramaøvelser. Der er både øvelser i stemmeføring og artikulation, men også øvelser i forskellige udtryk kroppen kan have. Eleverne lærer at spille forskellige temperamenter, hvordan træder fx en melankoliker ind i et lokale, hvordan præsenterer denne sig selv, hvordan ændrer kroppen sin holdning?

I workshoppen skal eleverne på besøg i Brandts Samling og filme hinanden formidle kunstværker. Reglerne er, at de skal vælge en af de temperamenter vi har lært at spille i dramaøvelserne og lade denne fremlægge en selvopfunden løgnhistorie om kunstværket. Filmklippene vises afsluttende for hele klassen, og sammen analyserer vi hvordan stemmeføring, kropsholdning og fortælling fungerer sammen.

Forløbet er fagunderstøttende til Fælles Mål i dansk, billedkunst og drama, som eksempelvis ”Formidling er en kunst”. Således lærer eleverne:

  • Gennem praksis at udvikle deres forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige kropslige, æstetiske og sociale muligheder
  • At udvikle deres forståelse og brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig i mennesker, situationer og miljøer.
  • At benytte visuelle og æstetiske strategier i egne fremstillinger og dermed formidle egne projekter med visuelle udtryk
  • At analysere billeder og billeders funktioner

 

Kontakt os endelig hvis der er interesse for at indgå et længerevarende partnerskab.

PDF til print – tryk her.