Naturen i
kunsten

Varighed: to besøg af 1 til 1,5 time
Pris: 550,- for to besøg
Booking: 65 20 70 00
Aldersgruppe: 4-6 år (max. 10 børn på et hold)
Sprog: Dansk

Kom med! Vi går på opdagelse i kunstværkerne på Brandts. I dette forløb arbejder vi over to besøg med temaet Naturen i kunsten. Gennem dialog, kunstlege og øvelser med kroppen åbner vi sammen kunstværkernes fortællinger. Undren og fantasi bliver en naturlig del af kunstoplevelsen.

Når vi mødes første gang, finder vi ud af, hvad et museum egentlig er, hvad museet samler på, og hvordan vi passer godt på kunsten. Vi går på jagt efter naturen i kunsten, og børnene går med hver sin lille kuffert, der indeholder materialer til kreative øvelser. Når vi stopper op ved et kunstværk, ruller vi et tæppe ud og har det som vores samlingspunkt.

Anden gang vi mødes, bruger vi samme tilgang til kunstværkerne, så børnene oplever en genkendelighed og tryghed. I sidste del af forløbet arbejder børnene i mindre grupper om at lave en lille stop-motion animationsfilm, hvor deres egne produktioner får liv.I forløbet på Brandts kommer I rundt om en række temaer i de pædagogiske læreplaner, bl.a. kulturelle udtryksformer og værdier, naturen og naturfænomener og sociale kompetencer.

Således lærer børnene:

  • At lytte til hinanden og forstå at alle har noget at byde ind med.
  • At lære hvordan vi opfører os på et museum.
  • At udvikle kreative kompetencer.
  • At bruge kunsten som inspiration til leg.
  • At genkende og beskrive naturen i kunstværkerne.
  • At arbejde med historiefortælling, hvilke historier gemmer sig i billederne og bruge egne figurer til at fortælle sin historie.

 

Forløbet er udviklet i partnerskab med Grandparkens Børnehus og Himmelrummet i Tommerup Stationsby. Her har pædagogerne været med til at vejlede i forhold til øvelsernes niveau og tilpasset dem til børnenes behov. Samarbejdet har givet pædagogerne mod på at tage børnene med på museet og har også inspireret til at inddrage kunst i hverdagen hjemme i institutionerne.

De børn der har deltaget har fået et godt indblik i hvad kunst kan være, og de fortæller gerne deres kammerater hvad de har oplevet. Det er dejligt at se deres begejstring fra besøget på Brandts ført videre i Himmelrummet. Enkelte af børnene har også fået mere udtryk i deres egne værker. Vi har også fået en “krea-kasse” med piberenser, mælkelåg og andre dibidutter, som står til rådighed hele dagen så alle børn selv kan kreere små kunstværker.” –Pædagog, Himmelrummet.

Det er ikke kun børnene der har lært noget, det har jeg også. Jeg er blevet meget klogere på at samtale med børnene omkring malerier og skulpturer, da nogle fagudtryk er blevet gjort tydelige og sat i børneperspektiv.” –Pædagog, Himmelrummet.

Det er en helt ny og ukendt verden for dem. Men når de så bagefter har skullet tegne det, de har set, oplever de, at man også kan udtrykke sig kunstnerisk og ikke bare via sproget. Det har været en nyttig opdagelse ikke mindst for de børn, der kan have svært ved at udtrykke sig sprogligt.” –Pædagog, Grandparken.

Se PDF til print her