Partnerskaber med erhvervs, -produktions- og fagskoler

Brandts har med stor succes etableret partnerskaber med en række erhvervsuddannelser. Således har eksempelvis maler- og tømrerlinjen indarbejdet besøg og læringsforløb på Brandts i deres årsplaner. Blandt andet farvelære, farver i kunsten, foto, skitseworkshop og arkitektur rummes inden for disse forløb, hvor eksempelvis tømrerlinjen som opgave har idéudviklet på sanseudstillinger. Formålet har været at inddrage ikke museumsvante gæster i lærings-og oplevelsesforløb.

I forløbene på Brandts arbejder vi over tre timer, – oplæg, udstillingsbesøg, dialog, egenproduktion og individuel fremlæggelse med respons på processen. Eleverne kommer ofte på besøg flere gange, og det handler om at bygge bro mellem museets og skolernes faglighed, om tillid og risikovillighed. Det sker i et højt tempo og med fuld koncentration. Eleverne bliver involveret i samtaler omkring kunsten, deler ud af deres tolkninger, og efterfølgende arbejder de med en egenproduktion. Deres fremlæggelse af egne overvejelser og ideer er højdepunktet, – og som en lærer fra tømrerlinjen udtrykte det: ”de bruger mere komplicerede ord, end jeg troede de kunne!”

En ekstern evalueringsrapport gav dette 3-årige udviklingsprojekt, som modtog støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, titlen ”Fra skepsis til begejstring” og refererede til elever og medfølgende læreres oplevelse.

Du kan læse mere om projektet i Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift fra januar 2016 her