Presse-
fotografiet

PERMANENT UNDERVISNINGSFORLØB MED TILHØRENDE FOTOWORKSHOP

Varighed: 3 timer
Pris: 750,- pr. hold
Booking: Tlf. 2094 0580 eller 2753 7092  
Aldersgruppe: 7. – 10. klasse, FGU, SOSU, gymnasier, ungdoms-, erhvervs- og videregående uddannelser
Sprog: Dansk, engelsk og tysk

Forløbet giver eleverne et grundigt indblik i pressefotografiets historiske udvikling, dets praktiske funktion i nyhedsmedierne og genrens karakteristika. I oplægget belyses etiske problemstillinger og de digitale og sociale mediers betydning i forhold til ytringsfrihed og presseetik. Ligeledes diskuterer vi elevernes egen daglige billedproduktion, deling, ophavsret og aktuelle problemstillinger omkring troværdighed og manipulation. Et centralt spørgsmål er, om billeder kan forandre verden.
Efter et teoretisk og historisk orienteret oplæg vises eleverne rundt i fotoafdelingen af “Brandts Samling”. I den sidste del af forløbet skal eleverne omsætte den teoretiske viden til praksis og selv arbejde med reportagefotografi. Med kamera sendes de ud i ”virkeligheden” for at afdække en hverdagshistorie. Efter redigering forbereder eleverne et kort oplæg og præsenterer de færdige fotografier for hele gruppen. Resultaterne diskuteres og analyseres. Til et eventuelt efterarbejdet på skolen deler vi billederne i en dropbox, hvorefter de er klar til brug på skolen.

Forløbet er fagunderstøttende til Fælles Mål i dansk, historie, billedkunst og samfundsfag. Således lærer eleverne:

  • At få kendskab til pressefoto som genre
  • At forholde sig mundtligt og praktisk til genrens karakteristika
  • At få styrket mediekompetencer i forhold til at læse, afkode og tolke billeder
  • At diskutere etiske spørgsmål der understøtter elevernes stillingtagen til brug af egne billeder
  • At få inddraget historiske og samfundsfaglige aspekter samt problemstillinger i det aktuelle mediebillede og omgivne samfund, som er relevante og meningsfulde for eleverne

Kontakt os endelig hvis der er interesse for at indgå et længerevarende partnerskab.

PDF til print – tryk her.

Foto: Jacob Ehrbahn