Provokation møder skrivekunst

3 TIMERS UNDERVISNINGSFORLØB MED TILHØRENDE WORKSHOP I KREATIV SKRIVNING

Varighed: 3 timer
Pris: 750,- pr. hold (maks 25 deltagere)
Booking: Tlf. 2094 0580 eller 2753 7092
Aldersgruppe: 7. – 10., FGU, SOSU, gymnasier, ungdoms-, erhvervs- og videregående uddannelser
Sprog: Dansk, engelsk og tysk

Hvad får os til at reagere på et kunstværk? Og reagerer alle ens? I fællesskab undersøger vi kernen af hvad kunst gør ved os. Hvornår bliver vi rykket og hvornår er vi ubevægede? Kan viden om proces, historie eller intention ændrer vores reaktion? Ved at rykke temaet om provokation ind i midten af samtalen, kan vi i fællesskab pludselig åbne for kunstværker, der ellers opfattes som utilgængelige. Hvis man tager præmissen alvorligt, vil der til hvert eneste kunstværk ligge et lag af provokation, som kan åbne oplevelsen. I dette 3 timers forløb skal vi benytte os af denne tilgang ved at undersøge flere forskellige udstillinger. Vi begynder med nedslag i de aktuelle udstillinger og tager så denne erfaring med tilbage i kunsthistorien. Denne opleves i den permanente udstilling ”Værkerne” med 250 års kunsthistorie, hvor vi udfordrer flere af de store kunstretninger gennem tiden og finder ud af hvordan provokation altid har drevet os som mennesker og at kunstværker fra eksempelvis 1700-tallet sagtens kan sætte gang i heftig diskussion. Som en del af forløbet arbejder vi med tegneøvelser, der har til formål at skærpe vores blik på detaljerne i kunsten. Dertil kommer en workshop i kreativ skrivning, hvor vi lader os inspirere af museet, kunsten og stemningen.

Forløbet er fagunderstøttende til Fælles Mål i dansk, historie, billedkunst og samfundsfag. Således lærer eleverne:

• At iagttage, beskrive, fortolke og vurdere visuelle udtryk
• At udvikle større kreativitet og innovation
• At understøtte og styrke visuelle kompetencer og æstetiske forståelse
• At benytte visuelle og æstetiske strategier i egne fremstillinger og dermed formidle egne projekter med visuelle udtryk
• At analysere billeder og billeders funktioner

Pdf til print – tryk her.