tilbud til 5. klasser

To undervisningsforløb rettet mod billedkunst + kunsthåndværk og design

3-timers forløb rettet mod billedkunst

I forløbet ser vi nærmere på fotografiet som kunstform. Vi laver et historisk oprids og ser på nogle skelsættende kunstfotografier, og diskuterer, hvornår man kan kalde et foto kunst.

Eleverne skaber deres egne kunstværker. Først med kameraet siden med computeren. Til slut viser de deres værker for hinanden, og vi diskuterer om alle virkelig kan lave kunst blot ved at trykke på udløseren.

Hvilke kompetence /læringsmål tilgodeses i dette forløb:

  • Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt
  • Eleven kan anvende farvernes virkemidler til at skabe en bestemt stemning og har viden om farvelære
  • Eleven kan analysere balance og rytme samt farvers virkning i billeder
  • Eleven kan fremstille en digital billedfortælling og har viden om digitale billedteknikker (- fra kamera til færdig–redigeret udtryk, som fremlægges)

Læs mere om forløbet her