LUNDSTRØM, DET PERFEKTE OG DESIGNPROCESSER

UNDERVISNINGSFORLØB I UDSTILLINGEN ”VILHELM LUNDSTRØM” MED WORKSHOP I TEGNETEKNIK OG DESIGNPROCESSER

Varighed: 3 timer
Pris: 550,- pr. hold
Booking: 27 53 70 10
Udstillingsperiode 6/4 – 27/8
Aldersgruppe: 5. – 10., ungdoms- og videregående uddannelser samt erhvervs-, produktionsskoler og SOSU
Sprog: Dansk, engelsk eller tysk

Med udgangspunkt i udstillingen Vilhelm Lundstrøm og den gode smag starter dette forløb med en kort gennemgang af Platons idélære og tanke om idealverdenen. En verden som er støbeform for alt i fænomenernes verden, en verden, der i sammenligning med idealverdenen er fuld af fejl. Vilhelm Lundstrøms stringente udtryk passer godt ind i denne idélære. Han ser ikke den enkelte kande eller appelsin med alle detaljer og særpræg – i stedet maler han de rene, geometriske former, som alle kander og appelsiner har i sig.

Efter oplægget går vi ind i udstillingen – og meget mere ind i Lundstrøms billedunivers og historie. Vi ser på hvordan han gang på gang forargede sin samtid og hvordan han startede i den krøllede periode og arbejdede sig over i den diametrale modsætning – den rene linje. Vi kigger også på designerne PH og Finn Juhl, der var inspirerede af Lundstrøm.

I den efterfølgende kreative workshop arbejder eleverne med forskellige tegnetekniske øvelser. De skal bl.a. tegne i udstillingen til musik, kun tegne skyggen af et stilleben og kreere et stilleben, der har et meget vild udtryk, for så at tegne det fuldkommen stilrent. Disse øvelser munder ud i at eleverne udarbejder et idéudkast til et lampedesign. Afslutningsvist viser eleverne deres designproces og idésktise for hinanden.

Forløbet er fagunderstøttende til Fælles Mål i dansk, historie, billedkunst samt håndværk og design. Således lærer eleverne:

  • At arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen fremstilling
  • Viden om formsprog og farvers æstetiske udtryk
  • At kende til enkelte designudtryk og hente inspiration i hverdagens billeder
  • At udvikle større kreativitet og innovation
  • At understøtte og styrke visuelle kompetencer og æstetiske forståelse
  • At benytte visuelle og æstetiske strategier i egne fremstillinger og dermed formidle egne projekter med visuelle udtryk
  • At analysere billeder og billeders funktioner

Kontakt os endelig hvis der er interesse for at indgå et længerevarende partnerskab.

PDF til print – tryk her.