to tilbud til 5. klasser

To undervisningsforløb rettet mod billedkunst + kunsthåndværk og design

3-timers forløb rettet mod billedkunst

I forløbet ser vi nærmere på fotografiet som kunstform. Vi laver et historisk oprids og ser på nogle skelsættende kunstfotografier, og diskuterer, hvornår man kan kalde et foto kunst.

Eleverne skaber deres egne kunstværker. Først med kameraet siden med computeren. Til slut viser de deres værker for hinanden, og vi diskuterer om alle virkelig kan lave kunst blot ved at trykke på udløseren.

Hvilke kompetence /læringsmål tilgodeses i dette forløb:

 • Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt
 • Eleven kan anvende farvernes virkemidler til at skabe en bestemt stemning og har viden om farvelære
 • Eleven kan analysere balance og rytme samt farvers virkning i billeder
 • Eleven kan fremstille en digital billedfortælling og har viden om digitale billedteknikker (- fra kamera til færdig–redigeret udtryk, som fremlægges)

Læs mere om forløbet her

 

3-timers forløb rettet mod kunsthåndværk og design

I dette forløb lærer eleverne en masse om flyhistorie, bizarre flydesigns, flyverdrømme, myter og maskiner. I workshoppen skal de både lave industrispionage i udstillingen, lave deres egne vilde flydrømme i kultegninger og i sidste ende lave et redesign af logoet til udstillingen ”The Dream of Flying”.

Hvilke kompetence- /læringsmål kan tilgodeses i dette forløb:

 • Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling
  Færdigheds- og vidensmål:
 • Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for en given ramme og har viden om skitsers formål og struktur
 • Eleven har viden om brug af informations- og inspirations kilder
 • Eleven kan afprøve ideer i forhold til produkters form og funktion og har viden om ideafprøvning i designprocesser
 • Eleven kan præsentere sig eget produkt og evaluere egen designproces.

Læs mere om forløbet her