Køn Krop?

Kunstens normbrydere

Mænd er stærke og viser ikke følelser, en familie består af mor, far og børn, en sund krop er en slank krop og lyserød er en pigefarve.
...Eller hvad?!
Køn Krop? stiller skarpt på de normer der omgiver os i samfundet og i kunsten, og sætter spørgsmålstegn ved kropsidealer og kønsnormer. I dette forløb kommer vi vidt omkring i museets udstillinger, samt i afkroge af vores forestillinger om hvad køn og “normale” kroppe er.
Sammen ser vi på den kunst, der har forsøgt at udfordre normerne - vi skal bl.a. besøge den sexkritiske feminist Maja Malou Lyse, samt udstillingen om 20’ernes trendskabende powerkvinde, Asta Nielsen.
Køn Krop? kan med fordel bruges som et inspirerende led i seksualundervisningen.

Fag; Seksualundervisning, Dansk, Historie

Fælles mål seksualundervisning:
* Eleven kan vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv
* Eleven kan analysere køn, krop og seksualitet i samtidigt, historisk og globalt perspektiv.
* Eleven har viden om kulturelle og sociale normer og idealer for køn, krop og seksualitet.
Fælles mål dansk:
* Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
* Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering
Fælles mål billedkunst:
* Eleven kan udtrykke idéer og betydninger visuelt
Fælles mål historie:
* Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
* Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling


Varighed: 3 timer
Pris: 750,- pr. hold
Booking: Tlf. 2094 0580 eller 2753 7092
Aldersgruppe: 6. – 10. klasse, FGU, SOSU, gymnasier, ungdoms-, erhvervs- og videregående uddannelser
Sprog: Dansk og engelsk

Udfyld formularen

Udfyld formularen herunder med de nødvendige data og vi vender tilbage med en accept af din forespørgsel.

Arrangement/Forløb/Event

Køn Krop?
Tilmelding success Cookies og privatlivspolitik