Undervisning

Brandts tilbyder undervisnings- og værkstedsforløb med udgangspunkt i husets aktuelle udstillinger. Vi har en række faste forløb i Brandts Samling samt mere tematiske forløb såsom portræt, pressefotografiet og reklamens billeder. Udstillinger som Lars Von Trier – Det gode med det onde er blandt vores store satsninger i 2017, hvor kunsten og den visuelle kultur folder et væld af spændende billedfortællinger ud omkring vores fortid, samtid, drømme, hvem vi er, og hvordan vi gerne vil ses. Vi holder løbende denne side opdateret med vores undervisningsforløb og du kan læse om, hvorledes udstillingsbesøg og undervisning på Brandts kan bidrage til at opfylde læringsmål i jeres undervisningsplaner.

På bunden af siden kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev for undervisere.

Undervisningsforløbene er primært rettet mod grundskoler, ungdomsuddannelser og HF, men kan tilpasses øvrige grupper inden for uddannelsesområdet, herunder de videregående uddannelser. Alle undervisningsforløb tilbydes både på engelsk og tysk.
Til de 3 – 6 årige har vi et par særlige tilbud – blandt andet i forbindelse med den årlige Sanseudstilling (næste Sanseudstilling åbner til oktober).

Planlægger I lejrskole på Fyn? Se mere her

Lærerkurser, temaeftermiddage og dialogmøder arrangeres løbende. Vi tilbyder ligeledes kreative workshops rettet mod virksomheder og erhvervsdrivende – se mere om dette her.
Brandts Billedskole er for de 10 – 15 årige. I Klub Brandts-regi afholdes billedskole for voksne.

Brandts har taget initiativ til en række partnerskaber med børnehaver, folkeskoler og erhvervsskoler. Formålet er at udvikle vores forløb i samarbejde med lærerne og bygge bro mellem læring i museet og skolen.

Se mere om vores partnerskab med dagtilbud her

Se mere om vores partnerskaber med grundskolen her

Se mere om vores partnerskab med erhvervs, -produktions- og fagskoler her

 

Praktisk information

Vores forløb har en varighed på en eller tre timer.

Priser
Daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser: Et undervisningsforløb koster kr. 550,- inkl. materialer. En rundvisning af en times varighed koster kr. 550,-.

For yderligere oplysninger og booking kontakt os på formidling@brandts.dk eller på 65 20 70 00.

 

For undervisningsforløb på Mediemuseet på 3. sal se her.

 

Nyhedsbrev for undervisere

Indskoling

BH/indskoling

Børnehaver, indskoling 0. - 3. klasse

Mellemtrin

4. - 6. klasse

Udskoling

7. - 10. klasse

Erhvervs, produktions-, fagskoler & SOSU

Ungdoms- og videregående uddannelser

Fritid

Fritidstilbud for 10 - 15 årige