Transparent

Organisation

Brandts er et statsanerkendt kunstmuseum med tilhørende kunsthal, der med afsæt i Brandts’ samling engagerer publikum i kunst og vor tids billedkultur. Bestyrelsen er institutionens øverste myndighed og har det overordnede ansvar for institutionens virksomhed.

BOLETTE CHRISTENSEN
Bestyrelsesleder

SØREN SKOVBØLLING
Vicebestyrelsesleder

ANDREAS MØLLER (MODERATERNE) Bestyrelsesmedlem

TOMMY HUMMELMOSE (KONSERVATIVE)
Bestyrelsesmedlem

METTE SIGAARD
Bestyrelsesmedlem

HENRIK DRESBØLL
Bestyrelsesmedlem

ERIK JACOBSEN
Bestyrelsesmedlem

MARIANNE AGER
Bestyrelsesmedlem, personalerepræsentant


STINE HØHOLT
Direktør

Medarbejdere