Historien

Brandts i dag

Indtil 1. juli 2013 dannede Brandts ramme om tre institutioner: Kunsthallen Brandts, Museet for Fotokunst og Mediemuseet. Disse havde hver sin direktør og bestyrelse. 1. juli 2013 fusionerede Kunsthallen Brandts, Museet for Fotokunst og Fyns Kunstmuseum til én billedkunstinstitution. Direktør for det nye Brandts er kunsthistoriker Mads Damsbo.

Brandts er selvejende og modtager støtte fra Odense Kommune og fra private virksomheder, ligesom huset støttes af fonde og offentlige instanser. Desuden rummer Brandts et Formidlingscenter med speciale i at kombinere kunst og undervisning, og Brandts Butik, som er Fyns eneste kunstboghandel.
Brandts er Danmarks første museum for kunst og visuel kultur. Her præsenterer vi mere end ti udstillinger om året af ny og klassisk kunst side om side med nutidens populære billeder. Med en samling på mere end 15.000 klassiske kunstværker, internationalt fotografi, film og tegninger kan man på vores to smukke adresser midt i Odense opleve nogle af verdens bedste kunstnere, fotografer og billedskabere. Og i vores skiftende udstillinger kan man kan gå på opdagelse i de nye billedformer, der præger vores liv i dag.

Mediemuseet blev administrativt en del af Odense Bys Museer 1. januar 2013. Mediemuseets udstillinger ligger fortsat på Brandts’ 3. sal. Kontakt og flere oplysninger fås hos Odense Bys Museer.

 

Fra Brandts Klædefabrik til Brandts

Kulturinstitutionen skiftede navn fra Brandts Klædefabrik til ‘Brandts’ i 2005. Brandts ønskede for det første at markere sig som en selvstændig del af den større Brandts Klædefabrik, som dækker over hele området omkring Brandts Passage. For det andet ville Brandts’ tre institutioner samle sine kræfter under ét fælles brand.

 

Udvidelse og ombygning af Brandts Klædefabrik

Allerede fra begyndelsen af 1990’erne var det et ønske fra de tre institutioner på Brandts, at bygningerne blev udvidet. Det blev i gangsat i år 2000. Udvidelsen af Brandts Klædefabrik blev finansieret af Odense Kommune og KD selskaberne. Kjær & Richter vandt den indbudte arkitektkonkurrence og tegnede de to nye tilbygninger, der er udført i beton og glas. Alt personale fik kontorer i den 800 kvadratmeter store Portbygning, der blev forbundet til de gamle fabriksbygninger af en glasbro i tre etager. Den anden bygning, Det Dobbelthøje Rum, blev med sine 400 kvadratmeter og syv meter til loftet konstrueret til at kunne udstille særligt store kunstværker. Man byggede også en ny hovedindgang med facade mod Grønnegade. Belægningen af indisk granit på torvet foran indgangen blev lagt i et mønster udregnet efter matematiske principper af Schønherr Landskab. Fliserne blev lagt ind under bygningen og kom på den måde til at udgøre gulvet i den nye foyer. Udvidelsen var færdig i 2004.
I forbindelse med ombygningen blev Kunsthallen Brandts’ tidligere administration indrettet til Formidlingscenter med tre værksteder: et medieværksted, et fotoværksted og et billedværksted. Formidlingscentret åbnede i april 2005. Med ombygningen og udvidelsen overtog Brandts driften af boghandlen og etablerede Brandts Butik i maj 2005. Brandts fik også et auditorium med 100 siddepladser. Auditoriet bliver anvendt til ferniseringer og arrangementer.

 

Hædersbevisninger

1988: Brandts Klædefabrik blev tildelt  European Museum of the Year Award. For første gang gik prisen til et museum i Norden, og det var bl.a. samarbejdet mellem private virksomheder og offentlige organisationer, som udløste prisen.
1993: Bedst besøgte byrum i Danmark. I 1993 blev Brandts Klædefabriks plads ved og omkring Amfiscenen udnævnt til det bedst besøgte byrum i Danmark – målt over en periode på én måned.
2005: Årets prisuddeling for godt og smukt byggeri. I 2005 blev Brandts nye bygninger – Port- og Passagebygningen – præmieret af Odense Kommune.