Brandts modtager støttemidler

Snart vil flere kompetente museumsbrugere i 4-5 års alderen besøge kunstudstillingerne på Brandts Museum for kunst & visuel kultur, ikke bare i Sanseudstillingen, men året rundt. Og flere gange!

Kulturstyrelsen støtter udviklingen af kulturinstitutioners partnerskaber med dagtilbud og Brandts har netop modtaget kr. 173.000. Museet og to daginstitutioner har været i fuld gang siden sensommeren 2016. Med projekttitlen ”Hvad nu hvis” er der plads til både børn og voksnes ideer og sprudlende kreativitet.

Hvorfor partnerskaber? ”Med et samarbejde over en to-årig periode bringer vi tværfaglige kompetencer i spil og skaber lærerige oplevelser for daginstitutions børn med kunsten som omdrejningspunkt. Kunstoplevelsen skal gennem sanselighed, motorik, samtale og børns eget kreative udtryk skabe mening og give masser af råstof til leg”, fortæller Leslie Schmidt, publikumschef på Brandts.

Leslie Schmidt fortsætter; ”Sammen med pædagogerne og vores erfarne undervisere bliver Brandts en stærk ressource i realiseringen af læringsmål og kan være en del af ’Fremtidens dagtilbud’, som Odense Kommune arbejder med. Udvikling af børnenes kreativitet kræver rammer, sociale kompetencer og færdigheder. Dertil en åben og undersøgende tilgang til at opleve, fortolke og skabe mening. Vi definer kulturel kvalitet, ikke blot ud fra et udviklingsaspekt, men også børnenes perspektiv.”

Brandts startede projektet op allerede i efteråret 2016 med børnegrupper fra Granparken i Vollsmose og Himmelrummet i Vissenbjerg. De samme børn kom på besøg tre gange og fik besøg fra Brandts hjemme i institutionen. Forløbet sluttede af med en udstilling for forældrene og børnene fik overrakt diplom som børneguide og fribilletter til forældrene. Så kan de tage forældrene med på Brandts og fortælle om udvalgte værker i børnehøjde. ”Pædagogerne har pointeret at forældresamarbejdet har stigende betydning i deres arbejde, og i partnerskabet udvikler vi nye former for forældreinddragelse. At give museumsbesøget høj status i barnets og forældrenes verden har afgørende betydning for værdisætningen af børnenes egne kreative udtryk”, fortæller Leslie Schmidt.

Partnerskaberne kører i de næste to år. Men erfaringen fra de første forløb har været så positive, at Brandts allerede fra august 2017 vil tilbyde forløbsrækker til øvrige daginstitutioner, dog med en lav brugerbetaling. Dialogformen og fleksibiliteten, som udvikles i partnerskabsformen, vil indgå i den fælles planlægning mellem pædagoger og vores formidlere forud for en besøgsrække.

”Målet er, at børnene oplever Brandts som deres museum. Vi har højt til loftet og plads til små og store tanker. Vi ved, hvordan nye ideer kan sættes i spil. Det kræver tryghed, rammer og nye færdigheder og kompetencer. Det udvikler vi i partnerskabet”, konkluderer Leslie Schmidt og tilføjer; ”Med hele livet foran sig er de 4-5 årige børn vildt spændende og meget fantasifulde gæster.”

Billeder kan downloades nedenfor

Anna Wagn flyver

Kunstværkerne i Samlingen udfoldes motorisk og sanseligt. Her flyver børnene som Johannes Larsens vilde svaner i glasgangen på Brandts. Værket ses i baggrunden. Formidler på Brandts Anna Wagn flyver i front. Grandparken Børnehus i Vollsmose

Download

Vi flyver

Her flyver børnene som Johannes Larsens vilde svaner. Grandparken Børnehus i Vollsmose

Download

Yes!

Grandparken Børnehus i Vollsmose

Download

Kreativitet

Grandparken Børnehus i Vollsmose

Download

Min egen udstilling

Grandparken Børnehus i Vollsmose

Download

Portrætter

Fine portrætter

Download

Glade unger

Grandparken Børnehus i Vollsmose

Download

Udstilling

Børnene viser stolt deres værker frem for forældrene i glasgangen på Brandts. Forældrene nød at komme ud og opleve hvad børnene har arbejdet med. Grandparken Børnehus i Vollsmose

Download

Børneguide

Når forløbet afsluttes får børnene udleveret et diplom, der viser, at de nu er børneguide på Brandts. Det indeholder fribilletter, så de kan tage forældrene med på museet og vise dem de værker de har arbejdet med.

Download

Børneguide

Når forløbet afsluttes får børnene udleveret et diplom, der viser, at de nu er børneguide på Brandts. Det indeholder fribilletter, så de kan tage forældrene med på museet og vise dem de værker de har arbejdet med. Grandparken Børnehus i Vollsmose

Download

PDF

Download PR som pdf