Formandsskifte på Brandts

Efter tre år på posten som bestyrelsesformand for Brandts – Museum for kunst & visuel kultur har Palle Skov Jensen valgt at trække sig som formand, her foran en ny 2. årig periode.

Med Palle Skov Jensen som formand har Brandts oplevet en rivende udvikling, der i efteråret 2017 kulminerede med, at Odense Kommunes byråd besluttede at samle Brandts på hovedadressen Brandts Torv 1 i løbet af de kommende år.
Om sin beslutning om at træde ud af bestyrelsen siger Palle Skov Jensen:

Det glæder mig at kunne aflevere museet med en ny mission og vision. Ligesom der er lavet udkast til en samlet helhedsplan for Brandts. Således det kan blive et nutidigt museum med et nyt trapperum, der sammenbinder alle 4 Etager. Klima og logistikforhold er ligeledes tænkt ind i projektet. Således Brandts fremover kan låne værker fra andre anerkendte museer.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde og ønsker held og lykke med udviklingen af de lagte planer.

På sit møde torsdag konstituerede bestyrelsen sig med den hidtidige næstformand, Bolette Christensen, som ny formand.
Bolette Christensen, som gennem mange år var direktør i både DI (Dansk Industri) og i Børnefonden:

Sammen med den øvrige bestyrelse vil jeg gerne takke Palle Skov Jensen for hans store indsats. Ikke alene for Brandts, men for hele byen Odense. Det er et flot arbejde, som afspejler hans store viden om og passion for både kunsten og kunstnerne”.

Henvendelser om denne meddelelse venligst til:
Bestyrelsesformand Bolette Christensen; mobiltelefon: 40 64 89 23.

Kort om Brandts: Brandts er et statsanerkendt kunstmuseum beliggende i den gamle klædefabrik midt i Odense. Museet blev til ved en fusion i 2013 af Kunsthallen Brandts, Museet for Fotokunst og Fyns Kunstmuseum og har de senere år markeret sig med stort anlagte udstillinger om f.eks. Lars von Trier – det gode med onde, Disney – Kunsten at fortælle, samt den netop åbnede om Tintins ophavsmand, Hergé. Brandts har de senere år haft op mod 100.000 gæster årligt. I sommeren 2018 overtager museet 4. salen på Brandts Torv og i 2020 åbner museet også 3. salen for publikum

Formandsskifte på Brandts

Formandsskifte på Brandts