Transparent
foto Brigitte waldach
Afsluttet

Birgitte Waldach

ideology

22.01.2016
01.05.2016

Der går i bogstavelig forstand en rød tråd igennem den tyske kunstner Brigitte Waldach’s (f. 1966) værk. Fysisk når hun indtager et rum med en rød snor eller elastik i en form for udvidet tegning, eller abstrakt når hun med en rød pencil tegner figurer på papirets hvide flade. Til B13 skaber Waldach et stedsspecifikt værk i den monumentale trappehal. Ved hjælp af tråd og lyd arbejder hun med de fysiske rammer og udfordrer publikums bevægelse på trappen. Det er en kunstnerisk fortolkning af det rum som vi ser og oplever. Waldach gør dermed diskret opmærksom på stedet og aktiverer vores sanser og nysgerrighed: hvor fører snoren hen og hvad sker der for enden af den?