rum, sanser og arkitektur

permanent undervisningsforløb med tilhørende workshop i konceptudvikling

Varighed: 3 timer
Pris: 750,- pr. hold (maks 25 elever pr hold)
Booking: 2753 7092  
Aldersgruppe: 7. – 10. klasse, FGU, SOSU, gymnasier, ungdoms-, erhvervs- og videregående uddannelser
Sprog: Dansk, engelsk og tysk

I et undervisningsforløb med temaet rum, sanser og arkitektur diskuterer vi hvordan arkitektur påvirker os. Hvad skal der fx til for at vi husker et steds stemning? Eleverne bliver præsenteret for en håndfuld af de største arkitekter i nyere tid samt tips til skitsetegning og arkitekters tilgang til konceptudvikling.

Vi besøger både Brandts Samling og den aktuelle temaudstilling, hvor vi analyserer vægge, lys, materiale og farver. Eleverne får til opgave at skitsere steder, hvor udstillingen fungerer optimalt, men også finde alternative løsningsforslag til dele af udstillingen, hvor interaktionen ikke er god.

I den tilhørende workshop skal vi ud fra et enkelt kunstværk finde på et koncept til en sanseudstilling. Derefter uddeles grundplanen for udstillingsrummet og konceptet skal nu videretænkes ind i det konkrete rum. Her skal der skabes en fortælling og et overblik over udstillingens grundelementer. Afsluttende præsenterer vi tegninger og konceptet for hinanden og taler om processen fra kunstværk til udstillingskoncept.

Forløbet er fagunderstøttende til Fælles Mål i træfagenes byggeuddannelse (erhvervsskole), arkitektur (ungdomsuddannelser), dansk, billedkunst samt håndværk og design. Således lærer eleverne:

  • At understøtte og styrke visuelle kompetencer og æstetiske forståelse
  • At benytte visuelle og æstetiske strategier i egne fremstillinger og dermed formidle egne projekter med visuelle udtryk
  • At analysere billeder og billeders funktioner
  • At arbejde med at forstå og forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
  • At arbejde med komplekse designprocesser

Kontakt os endelig hvis der er interesse for at indgå et længerevarende partnerskab.

PDF til print – tryk her

Blindetegning af Henning Alf Fredelund Nielsen, tegnet på Brandts. Studerende ved Syddansk Erhvervsskole, Hovedforløb Træ-afdelingen.